PROSJEKTER / UTVEKSLING

Utveksling

Sotra Rotary har årlig samarbeid med Rotary internasjonalt om utveksling av studenter. 


HAR DU LYST TIL Å REISE UT I VERDEN ?

En unik mulighet! Bli utvekslingsstudent med Rotary!

Ettårsutvekslingen og Sommercamps


ETTÅRSUTVEKSLINGEN

Hvem kan reise?

Du skal være mellom 16 og 18 år den dagen du reiser

Du skal være godt motivert for utvekslingsåret, og på de rette premisser

Ut fra søknaden og intervju med student vil klubb og distrikt vurdere hvem som får reise.


Hvor kan du reise?

Vi utveksler med de land Rotary har etablert seg i og som driver med ungdomsutveksling. I tillegg vurderer vi sikkerheten i landet generelt.

Vi utveksler både med europeiske land og land utenfor Europa.


Når kan du reise?

Norske studenter reiser i juli/august, også til land som starter skoleåret i januar/februar. Det er mottakerlandet som bestemmer dato.

Oppholdet bør vare minst 11 måneder. Det er ikke aktuelt å reise hjem på besøk i utvekslingsåret, unntatt ved dødsfall og lignende.

En unik mulighet ! Bli utvekslingsstudent med Rotary!ETTÅRSUTVEKSLING FOR SKOLEÅRET 2021-22

INNEBÆRER ETT ÅRS SKOLEGANG PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE I ET AV DE LANDENE VI UTVEKSLER MED

PROGRAMMETS FORMÅL 

Å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap over lande-grensene.

Å reise med Rotary betyr at den lokale klubben i det landet du reiser til passer på at du trives med familien og i skolen. Du vil også ha en fast kontaktperson, rotarianer i vertsklubben, som skal være din faste støtte under hele oppholdet.

HVEM KAN SØKE?

- Du må være mellom 16 - 18 år.
- Ha avsluttet 1. eller 2. klasse i videregående skole
- Være sosial og utadvendt, moden og reflektert

- Være motivert for å lære nytt språk og en ny kultur.
- All ungdom som anbefales av en rotaryklubb - også barn av rotarianere

HVA KOSTER DET?

Avhengig av hvilket land du reiser til,  skiller vi mellom Europa og utenfor Europa.

Prisen vil være  kr 55.000 utenfor Europa, og  kr. 45.000 til land i Europa. 

Prisene inkluderer Europeiske sin 12 måneders reiseforsikring (Obligatorisk), og flybillett tur/retur, utreisested Oslo, Gardermoen.

Inkludert er også utstyrspakke, informasjonsmøte i Oslo og administrasjon av programmet.

Mer informasjon om dette får du av kontaktpersonen i ditt distrikt.

Selv om den mottakende klubben gir deg månedspenger, i dag ca. $100, må du regne med penger til personlig forbruk, gaver.
Du vil også under oppholdet få delta på reiser i Rotary regi.  Noen av disse er frivillige og betales av den enkelte.

HVORDAN DU SKAL SØKE?

Søknaden sendes din lokale Rotaryklubb. 

Mer opplysninger får du hos ansvarlige i ditt Rotarydistrikt. Gå inn her for å finne kart over Norge og kontaktpersoner i de forskjellige distriktene. 

1. Foreløpig søknadsskjema. Dette sendes til Distriktsansvarlig, eller din sponsorklubb
2. Endelig søknadsskjema registreres i online database. Du får link til denne når du er akseptert.

Søknadsfristen er 1. november året før du reiser.

Rotarys utvekslingsprogram i Norge administreres av Norsk Rotary Forum NORFO. Les mer om Rotary sitt utvekslingsprogram her http://ungdomsutveksling.rotary.no/?pageid=111

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rødekors-huset
Adresse: Blombakkane 17
Postnummer: 5353
Sted: Straume
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møter hver tirsdag. Møtet varer 1 time.

Medlemsmøte
24. mai 2022, 19.30 - 20.30

Fast tid: Hver annen uke 19:30 - 21:30 (partallsuk ...

Medlemsmøte
7. jun. 2022, 19.30 - 20.30

Fast tid: Hver annen uke 19:30 - 21:30 (partallsuk ...

Medlemsmøte
21. jun. 2022, 19.30 - 20.30

Fast tid: Hver annen uke 19:30 - 21:30 (partallsuk ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

nyheter fra Rotary Norge:


Loading RSS...

Nyheter Fra vårt District:


Loading RSS...