PROSJEKTER / SHELTERBOX

Sotra Rotary samler årlig inn støtte for å kunne kjøpe bokser fra Shelterbox. Boksene inneholdet det som en trenger for å kunne overleve i en periode etter en katastrofte. Det kan være miljøkatastrofer eller andre katastrofer som rammer mennesker over hele verden. 

Logo for Shelter Bok.
Hvert år mister tusener av familier over hele verden alt de eier og har i katastrofer. Det kan være jordskjelv, flom eller krig. Vårt oppdrag er å respondere umiddelbart når katastrofer skjer. ShelterBox leverer nødhusly og livbergende materiell til familier rundt om i verden som er rammet av katastrofer og kriser. Telt og utstyr blir levert direkte ut i katastrofeområdet, komplett i en grønn plastkasse, en ShelterBox.


Hva er ShelterBox?

ShelterBox ble startet i 1999 av rotarianeren Tom Henderson. Tom så at nødhjelp ved de fleste katastrofer ofte kom i form av mat og medisiner. Lite hjelp ble gitt i forhold til husly, varme og verdighet. ShelterBox ble lansert for å fylle dette tomrommet. Kjernespørsmålet har stilte seg var: Hva ville jeg å min familie trenge, om vi mistet hus og alt vi eier i en katastrofe? Han presenterte ideen om ShelterBox for sin lokale Rotary klubb i Cornwall og i løpet av få år ble ShelterBox et av de største Rotary prosjekter i verden.

Se en kort film om Shelterbox her (åpner i nytt vindu)

Siden 2000 har ShelterBox respondert ved jordskjelv, flom, vulkanutbrudd, tsunamier, jordskred, tropiske stormer og konflikter. Til nå har omlag 120.000 ShelterBoxer blitt levert over hele verden.

ShelterBox løsningen på humanitær nødhjelp er like enkel som den er effektiv. Vi leverer de taller viktigste en familie trenger for å overleve – kort tid etter katastrofen. Hver store grønne ShelterBox blir tilpasset ulike typer katastrofer, men standard innholder kassene et nødhelpstelt, tepper, utstyr for vannrensing, vannkanner, utstyr for tilberedning av mat, malaria/myggnett, solcellelamper, verktøysett og et aktivitetssett for barn – for å nevne noe.


ShelterBox Norge

ShelterBox er en internasjonal humanitær hjelpeorganisasjon med avdelinger i19 land. I Norge drives ShelterBox som et klubbprosjekt i regi av Strand Rotary klubb D2250. Det er viktig at vi i løpet av 2013 får bygget opp et nettverk av kontakter over hele landet. ShelterBox Norway kan kontaktes på:

Mail: norway@shelterbox.org

Tel.: 911 13145

Hva koster en ShelterBox?

En ShelterBox koster kr 6.000,- inkludert levering til dem som trenger hjelpen i katastrofeområdene. Hver Box får et unikt sporingsnummer slik at giveren kan følge Boxen helt frem til mottaker.

Rotary og ShelterBox

Med en rotarianers ide, med hjelp fra hans lokale Rotary klubb, har ShelterBox vokst til å bli det største klubbprosjektene i Rotarys 100 år lange historie. Bidrag fra Rotary klubber over hele verden utgjør selve hjørnesteinen i ShelterBox. Alle telt og så godt som alt utstyr er merket med Rotary logoen. I tillegg til å samle inn penger og donasjoner til ShelterBox, gir Rotary og rotarianene uvurderlig støtte i form av:

 - informasjon om hva ShelterBox er og hva vi gjør,

 - frivillig hjelp i alle deler av vårt arbeid,

 - deltakelse som frivillige i ShelterBox Response Teams (SRTs) som leverer hjelpen over hele verden,

 - svært viktig lokal hjelp på bakken når SRT-lag ankommer et katastrofeområde. Hjelpen kan være bistand ifm innkvartering, fortolling, lokalkunnskap, transport mv. Lokale rotarianere er også ofte med for å sikre at hjelpen kommer frem til dem som har de største behovene.

ShelterBox hjelper også Rotary med å nå sine mål. ShelterBox er et godt virkemiddel for å gjøre Rotary mer kjent, utvide medlemsmassen og ikke minst møte Rotarys mål om å yte hjelp med mottoet “Service above self”. Mange Rotary klubber forteller om økt interesse for Rotary etter at klubben engasjerte seg i ShelterBox.

I mars 2012 ble ShelterBox ønsket velkommen av Rotary International som organisasjonens første såkalte Rotary Project Partner. Avtalen mellom RI og ShelterBox gir begge organisasjoner gjensidig støtte.

Mer informasjon om ShelterBox finner du på www.shelterbox.org


Hvis det er en ting ShelterBox har lært etter disse årene, så er det at den neste katastrofen er like om hjørnet. Vi må derfor være trygge på at vi alltid er klar til innsats, samme hvilken katastrofe, samme hvilket land. Med din hjelp, er vi klare.  


'In March this year, Rotary International welcomed ShelterBox as our first Rotary project partner. Many of you know about ShelterBox already, and if you don’t, well, you should!'

- Rotary International (RI) President Kalyan Banerjee at the RI Convention 2012

Faktaark om samarbeidet mellom Rotary Internasjonal og Shelterbox: LINK

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rødekors-huset
Adresse: Blombakkane 17
Postnummer: 5353
Sted: Straume
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møter hver tirsdag. Møtet varer 1 time.

Medlemsmøte
24. mai 2022, 19.30 - 20.30

Fast tid: Hver annen uke 19:30 - 21:30 (partallsuk ...

Medlemsmøte
7. jun. 2022, 19.30 - 20.30

Fast tid: Hver annen uke 19:30 - 21:30 (partallsuk ...

Medlemsmøte
21. jun. 2022, 19.30 - 20.30

Fast tid: Hver annen uke 19:30 - 21:30 (partallsuk ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

nyheter fra Rotary Norge:


Loading RSS...

Nyheter Fra vårt District:


Loading RSS...