OM KlubbenBergen Vest Rotary Klubb var fadderklubben vår.

Sotra Rotaryklubb vart chartra 25.2.1985.

Rotary ble stiftet i 1905. 4 menn . Møtene roterte mellom dem og tannhjulet ble symbolet for klubben. 


Historien fritt fortalt av medlem i klubben Jørgen Leonard larsen.

En oppsummering av oppstart og drift av klubben de første 35 årene;

Bergen vest RK kontaktet 4 menn med forespørsel om å starte en Rotary klubb på Sotra. Krav om minimum 20 medlemmer for å starte. 8.10.84 ble interimsstyre etablert for å forberede chartring av klubb. Input om Rotary fra Bergen vest RK. Chartermøte ble holdt den 25.2.1985 i kommandantboligen i Gravdal. Knut Aas første president. Han var en seriøs og grundig person. Alle måtte sette seg inn i Rotary sine statutter. Gjennom dette arbeidet lærte de mye om Rotary og det arbeidet som gjøres gjennom klubben. Mottoet for Rotary er "Service above self". I klubben har vi oversatt det til at klubbens medlemmer skal gagne andre.

Som medlem i Rotary skal du være en person som er til å stole på. I møte med nye personer og situasjoner bruker Rotary en 4 spørsmålsprøve som veiviser.


4 spørsmål prøven.

Er det sant?
Er det rettferdig?
Vil det skape Forståelse?
Vil det være til det beste?

Retningslinjer: Vennskap mellom medlemmene, etikk, et godt menneske, gagne andre. Internasjonal forståelse, samfunnsforståelse, samfunns engasjement.

Klubben har gjennom de siste 35 årene jobbet mye med to store prosjekt. Prosjektene har hatt som formål å gagne andre, bidra til økt forståelse og samarbeid. Det første store prosjektet klubben startet lokalt på Sotra var det vi kalte Samfunnsmøte.


Samfunnsmøte

1. samfunnsmøte ble holdt i 1988 og gjalt vestre innfartsåre. Magasiinet «Samfunnsengasjement» ble utformet. Noen møter ble avholdt og det samlet mange mennesker i kulturhuset. Mange kjente personer deltok og var trekplaster på møtene. Totalt ble det holdt 9 samfunnsmøter.

Det neste som vi ville satse på og hvor vi så at det var behov for en innsats var ovenfor ungdom som skulle ta viktige yrkesvalg. Vårt neste store prosjekt kalte vi da yrkesorientering.

Klubben utdeler stipend til elever som vil være med på utveksling.

Klubben sender årlig ut flere shelter-bokser til områder rammet av nød. Du kan se mer om dette engasjementet under prosjekter


Yrkesorientering

Det startet med at medlemmene stilte på skolene og orienterte om sitt yrke. Noen år etter valgte vi å samle oss i et lokale og møte elevene der. I 1997 hadde vi første yrkesmesse. Det var en veldig arbeidskrevende prosess.

I forbindelse med yrkesmessen utformet vi et magasin som vi trykte og distribuerte til elevene. Det første magasinet for yrkesorientering het Yrkesmessa. I dag heter magasinet Jobb og utdanning. Det har utviklet seg til et meget bra magasin som skolene bruker i undervisningen i faget yrkesvalg. Det er arbeidskrevende, og på det minste var det laget av to medlemmer i klubben. Har tatt seg opp igjen til dagens nivå.

Klubben deler ut pris til to elever ved Sotra Videregående hvert år.

Vi sender to til fire elever årlig på Rotary Youth Leadsership Avard. Det er et ledelsesprogram for unge ledere. Du kan lese mer om dette under prosjekter


Klubbens indre liv

Alle i klubben jobber med klubbens aktivitet. Gjennom prosjektene gagner vi samfunnet, og vennskap utvikles.

Kravet for å bli medlem er blant annet at vi skal speile samfunnet og ha ulike klassifikasjoner når det gjelder yrke. Rekruttering skjer fra ulike deler av samfunnet.
For å bli kjent med hverandre og utveksle erfaringer utviklet vi konseptet "Egoforedrag". Det gir medlemmene innsikt i andre yrker enn sitt eget og bidrar til forståelse.

Årlig blir det avholdt markering av når klubben ble chartret. På dette møtet deler vi ut utmerkelser til medlemmer som skal ha dette.

Internasjonal forståelse er en av bærebjelkene i Rotary sitt internasjonale arbeid: Sotra Rotary Klubb er aktiv i program for utvekslingselever, og har hatt flere elever boende hos seg, og gitt stipend for å sende ut elever til andre land.
Internasjonale prosjekter gjennom Rotary nettverket: Sotra RK har jobbet aktiv med for eksempel Polio pluss programmet.

Kunnskapsdeling og kunnskapsutveksling er viktig. Noen dager i året inviterer vi aktuelle og spennende foredragsholdere til klubben. I noen tilfeller har vi besøkt bedrifter og fått lære om emner som vi gjerne ellers ikke ville fått innsikt i.

I 1994 ble det i en amerikansk domstol sagt at det var intet i veien for at kvinner kan være medlem av Rotary. Atle Ulveseth som var president i klubben fikk inn den første kvinnen.

I 2016 mottok klubben sertifikat for flest rekrutterte kvinner og størst vekst i distriktet.

Er du interessert i å lære mer om klubben, kan du ta kontakt med oss via sotra@rotary.no
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rødekors-huset
Adresse: Blombakkane 17
Postnummer: 5353
Sted: Straume
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møter hver tirsdag. Møtet varer 1 time.

Medlemsmøte
24. mai 2022, 19.30 - 20.30

Fast tid: Hver annen uke 19:30 - 21:30 (partallsuk ...

Medlemsmøte
7. jun. 2022, 19.30 - 20.30

Fast tid: Hver annen uke 19:30 - 21:30 (partallsuk ...

Medlemsmøte
21. jun. 2022, 19.30 - 20.30

Fast tid: Hver annen uke 19:30 - 21:30 (partallsuk ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

nyheter fra Rotary Norge:


Loading RSS...

Nyheter Fra vårt District:


Loading RSS...