YRKESMESSEN / MAGASINER - JOBB & UTDANNING

Hvert år utarbeider Sotra Rotary magasinet Jobb og utdanning. Magasinet tar for seg ulike yrkesvalg og trender i tiden. Der er ulike tema fra år til år. Magasinet deles ut til ungdomsskoler i regionen slik at elevene får tilgang til ny informasjon hvert år om yrkesvalg. 

Magasinene

Link til alle magasinene

"Det vil vera fornuftig å lesa dette heftet med omhug og ettertanke før du går til yrkesmessa. Du vil då meir vita kva spørsmål du bør stilla, for å få dei gode svar på dine aktuelle fagområde. Ein god samtale med foreldra dine er fornuftig å ha. Der kan de leggja ein plan på kva du bør vita. I magasinet vårt finn du mange annonsar, intervju og artiklar som kan vera litt oppklarande for deg. På messa møter du ulike aktørar som vil kunna fortelja deg det du vil vita. Lukke til på messa!" Karstein Lunde, Sotra Rotary, redaktør Jobb & Utdanning 2015

Arkiv - tidligere utgaver finner du her
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rødekorshuset
Adresse: Blombakkane 17
Postnummer: 5353
Sted: Straume
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 20:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

nyheter fra Rotary Norge:


Loading RSS...

Nyheter Fra vårt District:


Loading RSS...